7370 Engle Road
Middleburg Heights, OH 44130
Telephone: (440) 234-9955
Fax: (440) 234-5994

ClinicianAetnaAnthemCignaEmerald HealthImpactMagellanMedical MutualMedicareApex/ SummaCareUnited Behavioral HealthBeacon (Value Options)Optum
Kathryn AdamsXXXXX
Randall BaenenXXXXXXXXXX
Terry DrakeXXXXXXXX
Kathy FulkersonXXXXXXXXX
Jacquie GaileyXXXXXXXX
Brittina GuzikXXX
Elaine JacksonXXXXXXXXX
Mary Catherine (Cathy) JacobXXX
Al KlubertXXXXXXXXX
Anna JonesXXX
Kathryn KozlowskiXXXXXXXX
Marlene KurzXXXXXXXX
Anita MaximinXXXXXXXXXX
Shari MayerXX
Mini MenonXXXXXXXXX
Thomas NemerovskyXXXX
Gail SmithXXXXXXXXXXX
Deborah Smith-PrendesXXXXXXXX
Mary Lou SullXXXXXXXX
Dana WattsXXXXXXX
Amy CarlsonXX
Amanda SmithXX
Jessica SpittleXX
Lis SwartzXXX
Sara WassermanX

Our clinicians are on a number of insurance panels. Here is a listing of the most common. If you are with an insurance not listed here, please contact our office to find an SPS provider.