7370 Engle Road
Middleburg Heights, OH 44130
Telephone: (440) 234-9955
Fax: (440) 234-5994

ClinicianAetnaAnthemApex/ SummaCareBeacon (Value Options)CignaEmerald HealthImpactMagellanMedical MutualMedicareOptumUnited Behavioral Health
Kathryn AdamsXXXXX
Randall BaenenXXXXXXXXXX
Jillian Bertoncin, LISW-SXXX
Amy CarlsonXX
Terry DrakeXXXXXXXX
Jacquie GaileyXXXXXX
Brittina GuzikXXX
Elaine JacksonXXXXXXXX
Mary Catherine (Cathy) JacobXXX
Anna JonesXXX
Al KlubertXXXXXXXXX
Kathryn KozlowskiXXXXXXXX
Marlene KurzXXXXXXXX
Peggy LatinaXX
Anita MaximinXXXXXXXXXX
Shari MayerXX
Mini MenonXXXXXXXXX
Thomas NemerovskyXXXX
Gail SmithXXXXXXXXXXX
Amanda SmithXX
Deborah Smith-PrendesXXXXXXXX
Mary Lou SullXXXXXXXX
Lis SwartzXX
Sara WassermanX
Dana WattsXXXXXX

Our clinicians are on a number of insurance panels. Here is a listing of the most common. If you are with an insurance not listed here, please contact our office to find an SPS provider.